Wiedza Czytelnik
04

Grudzień

2 lata ago

Czytelnik

Czytelnik
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka57.jpgMyśli wyłożone w Czytelniku są — jak wspomniano — komentarzem własnym autora. Chęć przeciwstawienia się „niskim prawdom” skłoniła go do napisania osnutych na motywach folkloru południowego nowel, zaliczanych do tzw. utworów legendarno-alegorycznych. Są to wzniosłe opowieści o Cyganach, dumnych ludziach bezkresnych stepów, którzy przekładają śmierć ponad niewolę, nawet — niewolę miłości; o pasterzu zakochanym w zwodniczym marzeniu; o dziewczynie siłą miłości zwyciężającej śmierć; o szlachetnym chanie przenoszącym śmierć nad upokorzenie. Rozbieżność miedzy marzeniem a rzeczywistością winna budzić wolę działania, jednakże wśród tych opowiadań są legendy odsłaniające rozterkę młodego pisarza, jego zadumę nad tragiczną egzystencją człowieka skazanego na nieustanne poszukiwanie prawdy o sobie i niemożliwość jej sformułowania, legendy poetyzujące tragizm człowieka, którego przeznaczeniem jest wieczne dążenie do tworzonych przez siebie miraży. Były one wyrazem wahań pomiędzy uznaniem wartości nadrzędnej dążenia samego w sobie a nadaniem temu dążeniu określonych celów społecznych.

Podobne tematyczne wpisy o edukacji:

Tag:
admin Administrator

RELATED ARTICLES