Informacje

Pąki

Informacje

Zrozumiałe jest, że w generatywnej merystemie pączka, liczne podziały komórek

Read More
  • 1
  • 2
Page 1 of 2